• main-slider-1.jpg

Mitä on VARASTOturvallisuus?

Hyvin toimivassa varastossa on huomioitu turvallisuustekijät jo suunnittelun alkuvaiheessa. Säilytys- ja varastointiratkaisut valitaan käyttötarkoituksen mukaan ja niiden asentaminen sekä käyttö tapahtuu valmistajan ohjeistuksia noudattaen. Myös varaston tarkastukset ja mahdollisten vaurioiden arviointi on tärkeä osa varastoturvallisuutta. Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, millainen on turvallinen varasto, sekä Intologin erilaisista varastoturvallisuuden koulutuksista.  LISÄTIETOJA HYLLYTURVALLISUUDESTA »